• 26 PAŹ 18

  Warsztaty dot. dostosowaniu programów studiów do nowych przepisów

  Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zapraszam na warsztaty poświęcone dostosowaniu programów studiów do nowych przepisów. Warsztaty są skierowane do prodziekanów odpowiedzialnych za kształcenie, Wydziałowych Zespołów ds. Jakości i Programów Kształcenia (obecności przynajmniej jednego przedstawiciela jest obowiązkowa) oraz do przewodniczących Zespołów Kierunkowych ds. Jakości i Programów

  Czytaj więcej →
  • 13 GRU 17

  Warsztaty dot. dostosowaniu studiów podyplomowych do PRK

  Szanowni Państwo, W związku z nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym zapraszam na spotkanie (warsztaty) poświęcone dostosowaniu studiów podyplomowych do Polskiej Ramy Kwalifikacji. Warsztaty są skierowane do kierowników studiów podyplomowych obecnych i przyszłych. Warsztaty odbędą się 24 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 10.00, w sali senatu US (budynek Rektoratu). Prezentacja z warsztatów prezentacja

  Czytaj więcej →
  • 12 GRU 17

  Prezentacja dot. studiów doktoranckich

  Prezentacja ze spotkania z kierownikami studiów III stopnia nt.: Zmiany w przepisach dotyczących studiów doktoranckich z dnia 30 stycznia 2017 r. Prezentacja ze spotkania

  Czytaj więcej →
  • 11 GRU 17

  Warsztaty dot. zmian w przepisach szkolnictwa wyższego

  Szanowni Państwo, w związku ze zmianą przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego, w tym doskonalenia programów kształcenia i systemów jakości kształcenia zapraszam na spotkanie – warsztaty poświęcone tej tematyce.    Obecność jednego przedstawiciela każdego wydziałowego i kierunkowego zespołu ds. jakości i programów kształcenia jest nie tylko mile widziana, ale wręcz obowiązkowa. Warsztaty odbędą się w poniedziałek 19 grudnia

  Czytaj więcej →
  • 10 GRU 17

  Prezentacja zmian w przepisach dot. kształcenia w szkolnictwie wyższym

  Prezentacja dla Senackiej Komisji ds. Kształcenia nt.: Zmiany w przepisach dotyczących kształcenia w szkolnictwie wyższym z dnia 17 października 2016 r. prezentacja

  Czytaj więcej →