Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US (od 1 marca 2021 r.)
igor.kavetskyy@usz.edu.pl
tel. 91 444 1308

dr Alina Hutnikiewicz (do 28 lutego 2021 r.)
alina.hutnikiewicz@usz.edu.pl

 

Kierownik Biura Jakości Kształcenia
mgr Iwona Gołąb
iwona.golab@usz.edu.pl
tel. 91 444 1308

Starszy specjalista
mgr inż. Anna Marczuk-Strawa
anna.marczuk-strawa@usz.edu.pl

Specjalista
mgr Małgorzata Kuczek
malgorzata.kuczek@usz.edu.pl
tel. 91 444 1203