„Zmiany w przepisach dotyczących studiów doktoranckich” – prezentacja ze spotkania z kierownikami studiów doktoranckich z dnia 30 stycznia 2017 r. – pobierz.

„Studia doktoranckie w świetle nowych przepisów” – prezentacja ze spotkania z kierownikami studiów doktoranckich w dniu 11 grudnia 2013 r. – pobierz.

8 maja 2013 r. odbyły się warsztaty nt. Doskonalenia programów kształcenia. Poniżej dostępna jest prezentacja z warsztatów oraz tabele dla Zespołu Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia..
Tabele pobierz.
Prezentacja pobierz.

PREZENTACJA Z WARSZTATÓW NT. ANKIETYZACJI z 13 grudnia 2013 r.
Zasady i tryb przeprowadzania ankiet oceny przedstawionej przez studentów i doktorantów po zakończeniu każdego cyklu zajęć – pobierz prezentację.