Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia:

1. prof. dr hab. Łukasz Pohl – przewodniczący
2. prof. dr hab. Piotr Łaski
3. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US
4. dr hab. Pasquale Policastro, prof. US
5. dr Magdalena Kowalewska-Łukuć
6. dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US
7. mgr Piotr Szymański – przedstawiciel doktorantów
8. Patryk Kupis – przedstawiciel studentów