Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia:

1. prof. dr hab. Piotr Łaski – przewodniczący
2. prof. dr hab. Łukasz Pohl – członek zespołu
3. dr hab. Janusz Sługocki, prof. US – członek zespołu
4. dr hab. Pasquale Policastro, prof. US – członek zespołu
5. dr Magdalena Kowalewska-Łukuć – sekretarz, sprawozdania
6. dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US – wymiana międzynarodowa Erasmus +
7. mgr Piotr Szymański – przedstawiciel doktorantów
8. Patryk Kupis – przedstawiciel studentów