Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia

1. dr Ewa Ciechanowicz – przewodnicząca
2. dr hab. Adam Bechler, prof. US – Wydziałowy Koordynator ds. wymiany studentów
3. dr hab. Franco Ferrari, prof. US
4. dr hab. Marcin Buchowiecki
5. dr Jolanta Ziemińska
6. mgr Piotr Stępień – przedstawiciel doktorantów
7. Artur Buciak – przedstawiciel studentów