Szanowni Państwo,
zapraszam na warsztaty dotyczące doskonalenia (zmian) programu studiów.
Warsztaty kierowane są do przewodniczących zespołów kierunków i kierowników sekcji ds. kształcenia.
Warsztaty odbędą się 7 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali senatu US (budynek Rektoratu, al. Papieża Jana Pawła II 22a).
Proszę o potwierdzenie mailowe obecności w terminie do 5 lutego 2020 r. podając imię, nazwisko, kierunek – na adres iwona.golab@usz.edu.pl.
PREZENTACJA Z WARSZTATÓW – Prezentacja 7.02.2020 r.

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością dostosowania programów studiów do nowych przepisów zapraszam na warsztaty poświęcone wzorom nowej dokumentacji programów studiów.
Warsztaty są skierowane przede wszystkim do Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia (obecność przynajmniej jednego przedstawiciela zespołu obowiązkowa).
Warsztaty odbędą się 25 stycznia 2019 r. (piątek) w godz. 10.00 – 11.30/12.00  na Wydziale Matematyczno-Fizycznym US, ul. Wielkopolska 15, sala nr 116 (aula), I piętro.
Proszę o potwierdzenie mailowe  obecności w terminie do 23 stycznia 2019 r.  podając  imię, nazwisko, wydział, kierunek  – na adres iwona.golab@usz.edu.pl
PREZENTACJA Z WARSZTATÓW – Prezentacja 25.01.2019 r.

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością dostosowania efektów uczenia się do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji zapraszam na warsztaty poświęcone tej tematyce.
Warsztaty są skierowane do przede wszystkim do Zespołów Kierunkowych ds. Jakości i Programów Kształcenia (obecność przynajmniej jednego przedstawiciela zespołu obowiązkowa).
Warsztaty odbędą się 11 grudnia 2018 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 11.30/12.00  w sali senatu US (budynek Rektoratu, al. Papieża Jana Pawła II 22a).
Proszę o potwierdzenie mailowe  obecności w terminie do 7 grudnia 2018 r.  podając  imię, nazwisko, wydział, kierunek  – na adres iwona.golab@usz.edu.pl
PREZENTACJA Z WARSZTATÓW – Prezentacja 11.12.2018 r.

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zapraszam na warsztaty poświęcone dostosowaniu programów studiów do nowych przepisów. Warsztaty są skierowane do prodziekanów odpowiedzialnych za kształcenie, Wydziałowych Zespołów ds. Jakości i Programów Kształcenia (obecności przynajmniej jednego przedstawiciela jest obowiązkowa) oraz do przewodniczących Zespołów Kierunkowych ds. Jakości i Programów Kształcenia.
Warsztaty odbędą się 9 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 13.00, w sali Senatu US (budynek rektoratu, al. Papieża Jana Pawła II 22a).
Proszę o potwierdzenie mailowe obecności w terminie do 6 listopada 2018 r. – podając imię, nazwisko, jednostkę organizacyjną, kierunek – na adres  iwona.golab@usz.edu.pl
PREZENTACJA Z WARSZTATÓW – Prezentacja 09.11.18 r.

Szanowni Państwo,
W związku z koniecznością organizacji procedury potwierdzania efektów uczenia się zapraszam na spotkanie (warsztaty) poświęcone tej procedurze i zadaniom WYDZIAŁOWYCH PUNKTÓW INFORMACYJNYCH. Warsztaty są skierowanie do osób prowadzących Wydziałowe Punkty Informacyjne. Warsztaty odbędą się 11 grudnia 2015 (piątek) o godz. 9.00 w małej sali Senatu US (budynek Rektoratu, al. Papieża Jana Pawła II 22a). Proszę o potwierdzenie obecności w terminie do 9 grudnia 2015 podając imię, nazwisko, jednostkę organizacyjną na adres e-mail: iwona.golab@univ.szczecin.pl.
PREZENTACJA Z WARSZTATÓW – Warsztaty WPI.

Szanowni Państwo,
w związku z nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zapraszam na spotkanie (warsztaty) poświęcone dostosowaniu profili i programów kształcenia studiów do nowych przepisów. Warsztaty są skierowanie do przewodniczących Zespołów Kierunkowych ds. Jakości i Programów Kształcenia. Warsztaty odbędą się 5 grudnia 2014 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali senatu US (budynek Rektoratu, al. Papieża Jana Pawła II 22a). Proszę o potwierdzenie mailowe obecności w terminie do 28 listopada 2014 r. podając: imię, nazwisko, jednostkę organizacyjną, kierunek na adres iwona.golab@univ.szczecin.pl.

Szanowni Państwo,
w związku z prawnym obowiązkiem wdrażania WYDZIAŁOWYCH SYSTEMÓW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, zapraszam na spotkanie – warsztaty poświęcone tej tematyce. Warsztaty są skierowane do prodziekanów odpowiedzialnych za kształcenie i członków Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia (obecnośc przynajmniej jednego przedstawiciela zespołu jest obowiązkowa). Warsztaty odbędą się 15 listopada 2013 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali senatu US (budynek Rektoratu, al. Papieża Jana Pawła II 22 a) Proszę o potwierdzenie mailowe obecności w terminie do 14 listopada – podając imię, nazwisko i jednostkę organizacyjną – na adres iwona.golab@univ.szczecin.pl.
PREZENTACJA Z WARSZTATÓW  – Prezentacja WSZJ.

Szanowni Państwo,
w związku z prawnym obowiązkiem corocznego doskonalenia programów kształcenia zapraszam na spotkanie – warsztaty poświęcone tej tematyce. Obecność jednego przedstawiciela każdego Zespołu Kierunku ds. Jakości i Programów Kształcenia jest nie tylko mile widziana, ale wręcz obowiązkowa. Warsztaty odbędą się w środę 8 maja 2013 r. o godzinie 11.00 w sali Senatu US (budynek rektoratu Al. Papieża Jana Pawła II 22a). Proszę o potwierdzenie mailowe obecności do 7 maja 2013 na adres: iwona.golab@univ.szczecin.pl.

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 maja 2013 r. (piątek), odbędzie się w naszej uczelni Seminarium Bolońskie, współorganizowane przez Uniwersytet Szczeciński. Referaty przedstawią członkowie Zespołu Ekspertów Bolońskich. Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z problematyką internacjonalizacji kształcenia w szkołach wyższych, różnymi jej formami i narzędziami. Dlatego wprowadzeniem do tematu wiodącego seminarium będzie przedstawienie:
– funkcji uczelni jako instytucji kształcącej przez całe życie,
– misji uczelni i jej roli w kontekście potrzeby różnicowania się szkół wyższych,
– trzeciej misji uczelni i wymiaru społecznego szkolnictwa wyższego.
Seminarium jest adresowane do:
– przedstawicieli władz uczelni i wydziałów, w szczególności do osób odpowiedzialnych za organizację i jakość kształcenia,
– nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji uczelni,
– wydziałowych i kierunkowych koordynatorów ds. wymiany,
– członków zespołów ds. jakości i programów kształcenia,
– wszystkich pracowników uczelni zainteresowanych tematyką spotkania.
Seminarium odbędzie się w Uniwersytecie Szczecińskim, przy ul. Wielkopolskiej 15 w sali 116 (aula I piętro).
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2013 r. za pośrednictwem strony internetowej www.ekspercibolonscy.org.pl.
SEMINARIUM JEST BEZPŁATNE A UCZESTNICY POKRYWAJĄ JEDYNIE KOSZTY DOJAZDU.