Wniosek o założenia / zamknięcie / weryfikację konta w systemie antyplagiatowym Uniwersytetu Szczecińskiego – pobierz wniosek.

Prezentacja PLAGIAT W PRACACH DYPLOMOWYCH dr Joanna Szyjewska-Bagińska – pobierz prezentację.

Zarządzenie nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim uczelnianego programu antyplagiatowego – pobierz zarządzenie.