Zarówno system JSA i PLAGIAT.PL są narzędziem informatycznym służącym do weryfikacji oryginalności dokumentów tekstowych. Systemy te nie wskazują, w jakim stopniu badana praca jest plagiatem. To narzędzia pomocnicze pozwalające na wskazanie zapożyczeń i poprzez to ułatwiające analizę tekstu pod kątem poprawności ich użycia.
Zadaniem JSA jak i PLAGIAT.PL  jest dostarczenie informacji, które pozwalają zidentyfikować liczbę zapożyczeń w analizowanym tekście i określić ich źródła.

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA)

Obowiązek sprawdzania prac dyplomowych wynika z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. W JSA sprawdzamy prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktorskie

Informacja o roli Jednolitego Systemu Antyplagiatowego i charakterze jego raportówprzejdź do informacji.

Wniosek o założenie konta w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym:
W celu uzyskania uprawnień w systemie JSA należy złożyć wniosek (w załączeniu) o udzielenie dostępu do systemu JSA poprzez EZD.
Wniosek należy przesłać do Kierownika Biura Jakości Kształcenia.
Koszulkę należy nazwać: „Jednolity System Antyplagiatowy – wniosek o przyznanie dostępu – tytuł/stopień naukowy imię nazwisko”
Uwaga: wysyłając wniosek w EZD należy pamiętać o uzupełnieniu metadanych i akceptacji wniosku >>pobierz instrukcję<<
pobierz wniosek o udzielenie dostępu do systemu JSA – wniosek dostępny również w EZD

BAZA WIEDZY JSA >>tutaj<<

PLAGIAT.PL

System plagiat.pl jest narzędziem informatycznym służącym do weryfikacji oryginalności dokumentów tekstowych, takich jak prace zaliczeniowe (np. referaty, eseje, prace podyplomowe czy habilitacyjne, i inne), publikacje i monografie.

Wniosek o założenie konta w PLAGIAT.PL:
W celu uzyskania uprawnień w systemie PLAGIAT.PL należy złożyć wniosek (w załączeniu) o udzielenie dostępu do systemu PLAGIAT.PL poprzez EZD.
Wniosek należy przesłać do Kierownika Biura Jakości Kształcenia.
Koszulkę należy nazwać: „PLAGIAT.PL – wniosek o przyznanie dostępu – tytuł/stopień naukowy imię nazwisko”
Uwaga: wysyłając wniosek w EZD należy pamiętać o uzupełnieniu metadanych i akceptacji wniosku >>pobierz instrukcję<<
pobierz wniosek o udzielenie dostępu do systemu PLAGIAT.PL  – wniosek dostępny również w EZD.

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE PLAGIAT.PL >>tutaj<<


OBOWIĄZUJĄCE – Zarządzenie nr 118/2023 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 października 2023 r. w sprawie procedury postępowania z pracami dyplomowymi oraz pracami końcowymi, których przedmiot objęty jest tajemnicą prawnie chronioną w Uniwersytecie Szczecińskim – https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/19300/zarzadzenie-nr-118-2023

NIEOBOWIĄZUJACE -Zarządzenie nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim uczelnianego programu antyplagiatowego – pobierz zarządzenie.

NIEOBOWIĄZUJĄCA – prezentacja PLAGIAT W PRACACH DYPLOMOWYCH dr Joanna Szyjewska-Bagińska – pobierz prezentację.