administracja

animacja kultury

archeologia

audyt finansowy

Baltic Region Studies (studia w języku angielskim)

bałtyckie studia kulturowe

bezpieczeństwo narodowe

bezpieczeństwo wewnętrzne

bezpieczeństwo wodne

biologia

biologiczne podstawy kryminalistyki

biotechnologia

Borders and Boudaries Studies (studia w języku angielskim)

branding miast i regionów

Business Intelligence w gospodarce

Business Management (studia w języku angielskim)

diagnostyka sportowa

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dziennikarstwo i zarządzanie mediami

Economics and IT Applications (studia w języku angielskim)

edukacja artystyczna

ekonomia

ekonomiczno-prawny

eksploatacja zasobów naturalnych

familiologia

filologia angielska

filologia germańska

filologia germańska z dodatkowym językiem obcym

filologia hiszpańska

filologia norweska

filologia polska

filologia romańska z językiem obcym do wyboru

filologia romańska

filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

filozofia

finanse i rachunkowość

fizyka

genetyka i biologia eksperymentalna

geografia

geologia

Global Communication (studia w języku angielskim)

gospodarka nieruchomościami

gospodarka przestrzenna

Green Economy – zielona gospodarka

historia

Hydrobiology (studia w języku angielskim)

informatyka i ekonometria

informatyka w biznesie

innowacyjna gospodarka miejska,

International and European Business Law

International Economics (studia w języku angielskim)

italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

kognitywistyka komunikacji

komunikacja i psychologia w biznesie

kosmologia

lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie

logistyka, logistyka inżynierska

management instytucji publicznych i Public Relations

matematyka

media i cywilizacja

mediacja międzykulturowa

menedżer dziedzictwa kulturowego

mikrobiologia

nauki o rodzinie

oceanografia

ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

optyka okularowa

pedagogika (profil ogólnoakademicki)

pedagogika (profil praktyczny)

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacja artystyczną

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

pedagogika resocjalizacyjna

pedagogika specjalna

politologia / nauki o polityce

polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie/Lehramt-Deutsch-Polnisch-binational

praca socjalna

prawo

prawo Internetu i ochrony informacji

prawo medyczne

prawo ochrony zasobów naturalnych

prawo służb mundurowych

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

przedsiębiorczość i inwestycje

przekład rosyjsko-polski (od r.a.22/23)

przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym (do r.a.21/22)

psychologia

Public Management (studia w języku angielskim)

rynek nieruchomości

Social Sciences (studia w języku angielskim)

socjologia

socjotechnika i oddziaływanie społeczne

stosunki międzynarodowe

studia anglistyczno – slawistyczne

studia nad wojną i wojskowością

studia pisarskie

teologia

turystyka i rekreacja

wychowanie fizyczne

zarządzanie

zarządzanie i inżynieria produkcji

zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego

zarządzanie odnawialnymi źródłami energii

zdrowie publiczne