Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia

1. dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń , prof. US – przewodniczący
2. dr Dominika Kordela – wydziałowy koordynator ds wymiany studentów
3. dr Tomasz Norek
4. dr Karolina Drela
5. mgr Agnieszka Łopatka – przedstawiciel doktorantów
6. Mateusz Gil – przedstawiciel studentów
7. mgr Gabriela Stattler