Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia

  1. dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US – przewodnicząca
  2. dr Luiza Wojnicz-Smal – wydziałowy koordynator ds. wymiany
  3. dr hab. Agnieszka Gut
  4. dr Dorota Rdzanek
  5. dr Żaneta Stasieniuk
  6. dr Małgorzata Kunicka
  7. dr Adam Kucharski
  8. mgr Dominik Paszkiewicz
  9. Katarzyna Ciarcińska – przedstawiciel doktorantów
  10. Anna Szczucka – przedstawiciel studentów