Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia

1. dr hab. Agata Zawiszewska – przewodnicząca
2. prof. dr hab. Ewa Komorowska – Wydziałowy Koordynator ds Wymiany Studentów
3. dr hab. Dorota Sośnicka, prof. US
4. dr Julitta Rydlewska
5. dr Nelli Przybylska
6. dr Tomasz Szutkowski
7. mgr Agnieszka Szlachta – przedstawiciel doktorantów
8. Marzena Jabłońska – przedstawiciel studentów