Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia

1. dr hab. Lidia Skuza, prof. US – przewodniczący
2. dr hab. Helena Więcław – koordynator wydziałowy ds. wymiany studentów
3. dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US
4. dr Magdalena Achrem
5. dr Agnieszka Szlauer-Łukaszewska
6. mgr Łukasz Sługocki
7. mgr Eliza Orłowska        – przedstawiciel doktorantów
8. Aleksandra Strońska      – przedstawiciel studentów
9. mgr Sebastian Guentzel – przedstawiciel pracodawców