Skład Uczelnianego Zespołu Rektorskiego ds. Jakości i Programów Kształcenia

1. dr Alina Hutnikiewicz – przewodnicząca
2. prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
3. dr hab. Stanisław Hońko, prof. US
4. dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US
5. dr hab. Teresa Zwierko, prof. US
6. dr Katarzyna Dadańska
7. dr Adrianna Seniów
8. dr Julitta Rydlewska
9. mgr Kamila Lewandowska – przedstawiciel doktorantów
10. Magdalena Koziara – przedstawiciel studentów