Skład Uczelnianego Zespołu Rektorskiego ds. Jakości i Programów Kształcenia:

1. dr Alina Hutnikiewicz – przewodnicząca.
2. prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak.
3. dr hab. Stanisław Hońko, prof. US.
4. dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US.
5. dr hab. Teresa Zwierko, prof. US.
6. dr Katarzyna Dadańska.
7. dr hab. Adrianna Seniów.
8. dr Julitta Rydlewska.
9. mgr Kamila Lewandowska – przedstawiciel doktorantów.
10. Magdalena Koziara – przedstawiciel studentów.

 

Porządki obrad Uczelnianego Zespołu Rektorskiego ds. Jakości i Programów Kształcenia w r. a. 2017/2018:

I. Posiedzenie w dniu 17 listopada 2017 r.
1. Zaopiniowanie zmiany profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny na kierunku zdrowie publiczne, I stopień od r.a. 2018/19.
2. Dyskusja nt. zmian w Regulaminie studiów.
3. Informacja nt. systemu do ankietyzacji.
4. Wolne wnioski.

II. Posiedzenie w dniu 15 grudnia 2017 r.
1. Zaopiniowanie zmiany profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny na kierunku turystyka i rekreacja, I stopień od r.a. 2018/19 na WNoZ.
2. Zaopiniowanie zmiany profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny na kierunku turystyka i rekreacja, II stopień od r.a. 2018/19 na WNoZ.
3. Zaopiniowanie zmiany profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny na kierunku nauki o rodzinie, I stopień od r.a. 2018/19 na WT.
4. Zaopiniowanie zmiany profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny na kierunku nauki o rodzinie, II stopień od r.a. 2018/19 na WT.
5. Zaopiniowanie zmiany efektów kształcenia na kierunku teologia, studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki od r.a. 2018/19 na WT.
6. Zaopiniowanie pytań do ankiety oceny jakości kształcenia i oceny nauczyciela akademickiego.
7. Wolne wnioski.

III. Posiedzenie w dniu 9 lutego 2017 r.
1. Zaopiniowanie programu kształcenia nowego kierunku informatyka studia pierwszego stopnia inżynierskie, stacjonarne, profil ogólnoakademicki na WMF od r.a. 2018/2019.
2. Dyskusja nt. studiów inżynierskich drugiego stopnia.
3. Wolne wnioski.