Warsztaty dot. dostosowania efektów uczenia się do charakterystyk PRK
Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością dostosowania efektów uczenia się do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji zapraszam na warsztaty poświęcone tej tematyce.
Warsztaty są skierowane do przede wszystkim do Zespołów Kierunkowych ds. Jakości i Programów Kształcenia (obecność przynajmniej jednego przedstawiciela zespołu obowiązkowa).
Warsztaty odbędą się 11 grudnia 2018 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 11.30/12.00  w sali senatu US (budynek Rektoratu, al. Papieża Jana Pawła II 22a).
PREZENTACJA Z WARSZTATÓWPrezentacja 11.12.2018 r.

Rozporządzenie dot. charakterystyk drugiego stopnia PRK z dn. 14 listopada 2018 r.
zachęcamy do zapoznania się z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji Rozporządzenie

NIEOBOWIĄZUJĄCE Rozporządzenie dot. charakterystyk drugiego stopnia PRK z dn. 26 września 2016 r.
zachęcamy do zapoznania się z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rozporządzenie