Uchwała nr 56/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się – pobierz.

Zarządzenie nr 75/2015 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Szczecińskim – pobierz.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5(A)
załącznik nr 5(B)
załącznik nr 6(A)
załącznik nr 6(B)
załącznik nr 7(A)
załącznik nr 7(B)
załącznik nr 8(A)
załącznik nr 8(B)
załącznik nr 9

Zarządzenie nr 7/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się w roku akademickim 2017 2018- zarzadzenie-nr-7

Prezentacja dla prodziekanów z Senackiej Komisji ds. Kształcenia z dnia 26 października 2015 r. nt. Potwierdzania efektów uczenia się – pobierz.

Prezentacja z warsztatów dotyczących Wydziałowych Punktów Informacyjnych w procedurze potwierdzania efektów uczenia się – pobierz.