OBOWIĄZUJĄCE  – Zarządzenie nr 38/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad i procedur przeprowadzania hospitacji i wizytacji w Uniwersytecie Szczecińskim pobierz zarządzenie.
Załącznik nr 1 Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych
Załącznik nr 2 Sprawozdanie z hospitacji zajęć dydaktycznych
Załącznik nr 3 Protokół wizytacji zajęć dydaktycznych
Załącznik nr 4 Sprawozdanie z wizytacji zajęć dydaktycznych
Traci moc Zarządzenie nr 122/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 09 października 2020 r.

OBOWIĄZUJĄCE  – Zarządzenie nr 157/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i procedury przeprowadzania hospitacji i wizytacji w Uniwersytecie Szczecińskim pobierz zarządzenie .

NIEOBOWIĄZUJĄCE  – Zarządzenie nr 122/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zasad i procedur przeprowadzania hospitacji i wizytacji w Uniwersytecie Szczecińskim pobierz zarządzenie.
Załącznik nr 1 Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych
Załącznik nr 2 Sprawozdanie z hospitacji zajęć dydaktycznych
Załącznik nr 3 Protokół wizytacji zajęć dydaktycznych
Załącznik nr 4 Sprawozdanie z wizytacji zajęć dydaktycznych

NIEOBOWIĄZUJĄCE  – Zarządzenie nr 71/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zawieszenia hospitacji w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 pobierz zarządzenie.

NIEOBOWIĄZUJĄCE  – Zarządzenie nr 67/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 czerwca 2020 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i procedury przeprowadzania hospitacji i wizytacji w Uniwersytecie Szczecińskim pobierz zarządzenie.

NIEOBOWIĄZUJĄCE  – Zarządzenie nr 26/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zasad i procedury przeprowadzania hospitacji i wizytacji w Uniwersytecie Szczecińskim pobierz zarządzenie.
Załącznik nr 1 Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych
Załącznik nr 2 Sprawozdanie z hospitacji zajęć dydaktycznych
Załącznik nr 3 Protokół wizytacji zajęć dydaktycznych
Załącznik nr 4 Sprawozdanie z wizytacji zajęć dydaktycznych