Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Rektora Nr 20/2018 z dn. 13 marca 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zarzadzenie-nr-20-2018