7 lutego 2013 r. odbyły się warsztaty nt. doskonalenia (zmian) programu studiów. Poniżej dostępna jest prezentacja z warsztatów.
Prezentacja pobierz.