Uchwała nr 59/2013 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie badań ankietowych w Uniwersytecie Szczecińskim – pobierz uchwałę.

Zmiana uchwały nr 59/2013 – uchwała nr 166 z 22 grudnia 2016 r – pobierz uchwałę.

PREZENTACJA Z WARSZTATÓW NT. ANKIETYZACJI z 13 grudnia 2013 r.
Zasady i tryb przeprowadzania ankiet oceny przedstawionej przez studentów i doktorantów po zakończeniu każdego cyklu zajęć – pobierz prezentację.